Tips voor een Actief Schoolreisje in Almere

vrijdag 8 april 2016
Schoolreisje Almere Outdoorpark SEC Survivals

Hoe organiseer je een schoolreisje?

Na ruim 20 jaar ervaring met schoolreisjes en jaarlijks meer dan 20.000 leerlingen in ons Outdoorpark in Almere delen we graag onze tips met je. Hieronder vind je een overzicht met aandachtspunten die je kunnen helpen bij het organiseren van een geslaagd schoolreisje.

Neem tijdig contact op met je schoolreisbestemming

Je kunt ons vooraf bezoeken of telefonisch contact met ons opnemen, ook als je nog niet hebt geboekt. Zo krijg je op tijd een goed beeld van ons Outdoorpark en van de mogelijkheden die wij kunnen bieden. Je krijgt een indruk van de omvang van ons park, de aanwezige voorzieningen en het programma van een schoolreisje. En wij kunnen toelichten hoe we een schoolreisje ontvangen en verzorgen, waarbij we ook een en ander kunnen uitleggen over alle veiligheidsprotocollen, certificering en verzekeringen. Ook voor ons is persoonlijk contact vooraf prettig zodat we goed kunnen inspelen op de wensen van de school. Hier vind je een overzicht van onze schoolreisprogramma's. 

Het budget voor een schoolreis

Het budget voor een schoolreis is altijd een van de belangrijkste uitgangspunten bij het organiseren. Hoeveel geld hebben we dit jaar te besteden? Wat is een redelijk bedrag? Meestal is het vervoer de grootste kostenpost. Er zijn mogelijk ouders voor wie het schoolreisje niet betaalbaar is. Overleg met deze ouders wat er wel kan. De gemeente of Stichting Leergeld kan misschien helpen.

De kosten van een schoolreisje kun je beperkt houden door bijvoorbeeld zelf eten en drinken mee te nemen of een deel van de tijd zelf te vullen met spelletjes. Wij hebben een groot speelveld waar scholen gratis gebruik van kunnen maken en zelf consumpties meenemen vinden we geen probleem. 

Veilig en goed vervoer regelen

Misschien is het mogelijk om op de fiets naar ons te komen. Veruit de meeste scholen komen per touringcar. Je kan dat uitstekend zelf regelen met een touringcarbedrijf. Ook wij kunnen dit organiseren, dit doen wij gratis zonder enige opslag en de korting die wij krijgen van onze vaste vervoerspartner geven wij volledig door aan de school. Wij werken al een aantal jaar samen met Touringcarbedrijf Besseling. Zij regelen vervoer door heel Nederland en doen dit zeer nauwkeurig, met goede bussen en beschikken over ISO-certificering, TX Keur en Keurmerk Touringcarbedrijf. 

Extra vervoer naar schoolreisje Almere

Het is handig om naast de touringcar ook gebruik te maken van een personenauto. Mocht het nodig zijn dat een deelnemer of begeleider bijvoorbeeld eerder naar huis gebracht moet worden, hoeft daarvoor de touringcar niet ingezet te worden. Een incident verstoort op deze manier niet het hele schoolreisje. 

Informeer de ouders of verzorgers

Ouders moeten ruim op tijd op de hoogte zijn van de datum van het schoolreisje zodat ze zich kunnen voorbereiden. Informeer de ouders daarom bijtijds over vertrek- en aankomsttijden, maar ook over de contactpersonen, soorten activiteiten en geschikte kleding. Laat weten op welke wijze ze hun kinderen tijdens de schoolreisje kunnen bereiken en wat de leerlingen wel of niet mee mogen of moeten nemen. Scholen die bij ons boeken ontvangen van ons een voorbeeldbrief die ze aan de ouders kunnen versturen om ze te informeren over onder andere kledingtips. Deze voorbeeldbrief kan door de school naar eigen wens nog worden aangepast.

Gaan ouders als begeleider mee?

Als ouders meegaan als begeleider leidt dat soms tot discussie. Wie mag wel mee en wie niet? Wie bepaalt dat en wie betaalt dat? Zorg dat je vooraf een duidelijk plan hebt op grond waarvan je ouders toelaat en/of benadert om mee te gaan. Heldere richtlijnen vooraf kan veel onrust voorkomen.
Overigens brengen wij geen kosten in rekening voor de begeleiders van schoolreisjes, uitgezonderd de consumpties die worden besteld.  Voor het vervoer moet natuurlijk wel betaald worden.

Een goede groepsindeling is belangrijk

Begin hier ruim op tijd mee, zodat je niet kort voor het schoolreisje gehaast deze klus moet klaren. Leerlingen vinden het prettig te weten met wie ze in een groep zitten. Voor ons is het belangrijk om de groepenindeling op tijd te ontvangen omdat het programma hierop afgestemd wordt. Bij de boeking ontvang je aanwijzingen voor het maken van de groepsindeling. Uiterlijk 14 dagen voor het schoolreisje hebben wij deze indeling nodig om onze planning in orde te maken.
Daarbij kun je ook allergieën, dieetwensen (bijvoorbeeld vegetarisch of halal), ontbreken van zwemdiploma en aandachtspunten als leerlingen met ADHD, astma of anderszins doorgeven, zodat wij daar rekening mee kunnen houden. 

Veiligheid is een voorwaarde voor schoolreisjes

Met een goede voorbereiding kun je veel risico’s voorkomen:

 1. Controleer de verzekering, zie ook hieronder. 
 2. Neem een of meer begeleiders mee met een EHBO diploma. Op ons park zijn EHBO’ers aanwezig.
 3. Neem voor de zekerheid een verbanddoos mee, al zijn deze in de bus en op ons park vanzelfsprekend ook aanwezig.
 4. Wissel de telefoonnummers van alle begeleiders en de coördinator uit.
 5. Begeleiders zijn op de hoogte van medicijnen, allergieën en diëten van de kinderen.
 6. Begeleiders kennen de regels van de bestemming.
 7. Begeleiders dragen op ons park de begeleiding van de kinderen over aan de medewerkers van ons park. Outdoorbegeleiders van SEC Survivals hebben dan de leiding over de leerlingen. 

Wat neem je mee naar het schoolreisje?

Voor het gemak een checklist met de belangrijkste punten:

 1. Informatie voor de begeleiders met namen en bijzonderheden van de deelnemers (dieet, allergie, gezondheid, zwemdiploma etc) 
 2. Lijst van alle deelnemers plus contactgegevens van ouders of verzorgers
 3. Telefoon met alle telefoonnummers van begeleiders en coördinator
 4. Foto- of filmcamera
 5. Pinpas en/of creditcard
 6. EHBO doos en eventueel medicijnen van leerlingen
 7. Afvalzakken
 8. Indien van toepassing de polis van de reisverzekering

Verzekeringen schoolreisje

Altijd een lastig onderwerp, maar wel belangrijk. Controleer daarom of de huidige verzekering van je school de gehele schoolreis dekt of dat er een aanvullende verzekering moet worden afgesloten. 

Evalueren is leren

Je kunt veel leren van schoolreisje dat heeft plaatsgevonden. Verzamel alle opmerkingen en ervaringen en verwerk dit in een evaluatie. Wat kan volgend jaar hetzelfde blijven en wat kunnen we verbeteren? Probeer dit vast te leggen in een draaiboek. Hiermee help je de school en de volgende schoolreiscommissie. Betrek ook de ouders hierbij, bijvoorbeeld met een enquete om te weten hoe hun kinderen de schoolreis hebben ervaren. En wat zij vinden van de organisatie, bestemming, prijs, tijdstip en begeleiding.

Social Media maakt schoolreisje Almere nog leuker

Maak met de begeleiders en betrokkenen een WhatsApp groep aan om zo vooraf en op plaats van bestemming eenvoudig met elkaar in contact te blijven. Voor de leerlingen is het leuk om een Facebook-evenement of Facebook-pagina aan te maken en alle deelnemers uit te nodigen. Zo begint de voorpret veel eerder!
En na afloop is het een uitstekende manier om foto’s te delen en reacties te verzamelen. Het plezier vooraf en alle lol na afloop maken het schoolreisje nog leuker!