Werkkostenregeling en bedrijfsuitjes

Werkkostenregeling en bedrijfsuitjes

Wat is de werkkostenregeling?

Bij het organiseren van bedrijfsuitjes is de WKR (Werkkostenregeling) van belang.

Bij de werkkostenregeling kunnen werkgevers hun personeelsleden, tot het vastgestelde percentage van 1,2 % van de totale loonsom, onbelast van vergoedingen en verstrekkingen laten profiteren. Het gaat bijvoorbeeld om kerstpakketten, etentjes, een fiets, personeelsfeesten en het bedrijfsuitje. Bedrijven hoeven deze extra’s onder de werkkostenregeling niet meer per werknemer bij te houden. Dat mag in één berekening voor het hele bedrijf.

Komen deze kosten boven de 1,2 % uit betaalt de werkgever 80 procent belasting over de vergoedingen. Uitgaand van een modaal salaris van 33.000,-- Euro per jaar valt bijna 400,-- vrij te besteden binnen de WKR. Met een gemiddelde prijs van een bedrijfsuitje van ca. € 75,-- is dit meestal geen probleem.

Tips om de WKR druk te verminderen:

1. Combineer het bedrijfsuitje met een zakelijke activiteit

Door het bedrijfsuitje te combineren met een zakelijke activiteit als een workshop, training of vergadering inclusief lunch en/of diner kan een besparing worden behaald. Vraag om twee facturen, voor het uitjesdeel en voor vergaderdeel. Catering en zaalhuur bedragen vaak wel 50% van de totale som en vallen buiten de WKR.

2. Focus op ontwikkeling kennis en vaardigheden voor het werk

Cursussen en trainingen voor personeel vallen niet onder de WKR. Een workshop Oerkoken of workshop Boogschieten zal de belastingdienst niet accepteren als zakelijke training. Het is belangrijk dat er sprake is van verbetering van kennis en vaardigheden voor het werk.

Een sportieve activiteit, zoals Outdoor Games, Survival of ander outdoorarrangement met alle medewerkers, kan heel goed een training in teambuilding zijn. Met een daarvoor opgeleide outdoorbegeleider die in staat is om feedback te geven en de samenwerking weet te bespreken en te evalueren is er sprake van een echt teambuildingsprogramma en valt de activiteit niet onder de WKR.

3. Als het zakelijke karakter overheerst, zijn de consumpties onbelast

Bij een externe activiteit waarbij het zakelijk karakter overheerst en het feestelijk karakter niet meer dan bijkomstig is, hoeft u de totale kosten niet te splitsen in zakelijke en consumptieve kosten. De consumpties zijn onbelast. Het “overwegend zakelijk karakter” biedt de mogelijkheid om het bedrijfsuitje buiten de WKR te houden. Naast bovengenoemde trainingen is dit ook het geval bij een zakelijke netwerkbijeenkomst, een kick-off programma bij de introductie van een nieuwe werkwijze of nieuwe dienst of product , een inspiratiedag of heidag om strategische keuzes te maken,

4. Bedrijfsuitjes bekostigd door personeel vallen buiten WKR

Een bedrijfsuitje dat georganiseerd wordt door de personeelsvereniging en betaald wordt door het personeel, valt buiten de WKR. 

De werkkostenregeling en SEC Survivals

Al onze bedrijfsuitjes zijn ook als teambuildingsarrangement te verkrijgen - waarmee ze dus buiten de WKR vallen. Overleg met ons over de inhoud van het programma. Bekijk hier ons aanbod van bedrijfsuitjes.